HR Performance

Interim Human Resources Management

Prostredníctvom Interim managementu - „zapožičanie manažéra“ na dobu riešenia problému, poskytneme kvalifikovaného manažéra, ktorý bude riadiť proces, bude pracovať v tíme a prípadne zaúčať pracovníkov firmy v danej oblasti.

Interim Human Resources Management

Interim HR management pomôže:

  • zabezpečiť rozbeh oblasti ľudských zdrojov na začiatku podnikania, prípadne na začiatku vzniku oblasti HR
  • personalistom ujasniť úlohu a poslanie oddelenia HR a jeho postavenia v spoločnosti
  • preklenúť obdobie do náboru nového HR managera
  • pokryť jeho dlhodobejšiu absenciu

Prostredníctvom Interim managementu – „zapožičanie manažéra“ na dobu riešenia problému, poskytneme kvalifikovaného manažéra, ktorý bude riadiť proces, bude pracovať v tíme a prípadne zaúčať pracovníkov firmy v danej oblasti.

Po ukončení projektu a vyriešení problému má firma vlastných kvalifikovaných ľudí a interim manažér sa vracia do materskej firmy.

HR PERFORMANCE

Cieľom každej firmy je, aby bola výkonná, konkurencie schopná a úspešná na trhu, dosahovala požadovaný zisk a aby sa jej výkon a postavenie na trhu neustále zlepšoval.