HR Performance

Neváhajte a kontaktujte nás. HR Performance je tu práve pre vás!

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 56067/B.

Kontaktné údaje

Neváhajte a kontaktujte nás e-mailom na hrperformance@hrperformance.sk
alebo nám rovno zavolajte na +421 903 247 549.

 

Bratislava

HR Performance s.r.o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

Ďalšie údaje

IČO: 44 515 260
DIČ: 2022739521
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2622075129/1100
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2207 5129

HR PERFORMANCE

Cieľom každej firmy je, aby bola výkonná, konkurencie schopná a úspešná na trhu, dosahovala požadovaný zisk a aby sa jej výkon a postavenie na trhu neustále zlepšoval.