HR Performance

Outsourcing personálnej administratívy a mzdového účtovníctva

Jednou z nevyhnutných činností každej firmy je spracovanie personálnej administratívy a miezd. K spokojnosti a motivácii zamestnancov prispieva aj včasné a bezchybné spracovanie miezd a administratívy s tým spojenej.

Outsourcing personálnej administratívy a mzdového účtovníctva

Jednou z nevyhnutných činností každej firmy je spracovanie personálnej administratívy a miezd.

K spokojnosti a motivácii zamestnancov prispieva aj včasné a bezchybné spracovanie miezd a administratívy s tým spojenej. V súčasnom podnikateľskom prostredí musia dnes personalisti usilovať hlavne o vytvorenie primerane veľkého a primerane kvalifikovaného pracovného kolektívu firmy, zloženého z vysoko motivovaných jedincov vyznačujúcich sa vysokými nielen odbornými, ale aj morálnymi kvalitami.

Využívaním našich zdrojov Vás odbremeníme od personálnych a mzdových činností, zabezpečíme za Vás kvalitnú základnú starostlivosť o zamestnancov a tým Vám umožníme sústrediť sa na strategické činnosti týkajúce sa riadenia ľudí. Prostredníctvom outsourcingu pre vás zabezpečíme všetky legislatívne povinnosti v oblasti personálnej administratívy a mzdového účtovníctva.

Prispôsobujeme sa požiadavkám klienta a preto aj keď je outsourcing služba poskytovaná externe, náš outsourcingový pracovník môže byť podľa potreby prítomný na pracovisku klienta a byť tak flexibilne k dispozícii nielen manažmentu, ale i ostatným zamestnanom firmy.

HR PERFORMANCE

Cieľom každej firmy je, aby bola výkonná, konkurencie schopná a úspešná na trhu, dosahovala požadovaný zisk a aby sa jej výkon a postavenie na trhu neustále zlepšoval.