HR Performance

„Služba ostatným je cenou, ktorú platíme za svoje miesto tu na zemi – Muhammad Ali“

Spoločnosť HR Performance s.r.o. bola založená v roku 2008 s cieľom využiť a ponúknuť dlhoročné skúsenosti členov tímu - profesionálov v oblasti personálneho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov a strategického riadenia.

Naša práca sa vyznačuje hlavne tým, že kladieme dôraz na strategický aspekt personálnej práce.

Venujeme zvýšenú pozornosť prepojeniu komplexne poňatým cieľom personálnej práce s ostatnými cieľmi firmy, hľadáme a navrhujeme cesty smerujúce k ich dosiahnutiu.

Druhá oblasť našej činnosti je zameraná na rozvoj a podporu dobrých nápadov a myšlienok, ktoré sú obyčajne na začiatku každého podnikania a ktoré umožnia využiť existujúce možnosti na trhu.

Prostredníctvom našej práce Vám pomôžeme v oblastiach..

Poradenstva | Vzdelávania | Managementu | Outsourcingu

Pomôžeme vám:
  • Nájsť najvhodnejšie spojenie človeka s pracovnými úlohami a neustále toto spojenie vylaďovať
  • Optimálne využívať pracovnú silu v súlade so stratégiou a cieľmi firmy
  • Formulovať pracovné skupiny a zabezpečovať efektívny spôsob vedenia ľudí a zdravé medziľudské vzťahy
  • Zabezpečovať personálny a sociálny rozvoj zamestnancov
Ďalej vám pomôžeme
  • Dbať na to, aby sa dodržovali všetky zákony týkajúce sa oblasti práce, zamestnávania ľudí a ľudských práv.
  • Znížiť negatívny dopad prepúšťania zamestnancov.
  • spoznať a zrealizovať všetky aspekty podnikania, od založenia podniku: správny druh podnikania, prieskum trhu, efektívny podnikateľský plán a zisk potrebných financií, cez propagovanie a predaj výrobku alebo služby a zvládnutie právnych aj finančných stránok podnikania.

Team HR Performance

HR PERFORMANCE

Cieľom každej firmy je, aby bola výkonná, konkurencie schopná a úspešná na trhu, dosahovala požadovaný zisk a aby sa jej výkon a postavenie na trhu neustále zlepšoval.